De Zorgtuin kleine groep biedt dagbesteding, op een biologische tuin, aan mensen met psychische problematiek, die een grote behoefte kunnen hebben aan een kleine groep waar veiligheid en duidelijkheid geboden wordt. Een ieder wordt als individu gezien en bieden wij ondersteuning bij het ontdekken van haar of zijn mogelijkheden. De begeleiding en intensiviteit is dan ook op maat van de persoon. We zijn op de hoogte van eventuele belemmerende interne factoren die er soms voor zorgen even niet mee te kunnen doen. Waar we kunnen, ondersteunen we je daarin. Samen kijken we wat je nodig hebt om (weer) mee te kunnen blijven doen. Met als doel de belemmerende factoren niet meer als belemmering te ervaren om mee te kunnen doen. Daardoor staan ze niet meer op de voorgrond,  jou kwaliteiten en mogelijkheden wel. Dit leidt dikwijls tot vergroting van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

 

Mocht je je afvragen met welke onderliggende problematiek mensen zich op dit moment zich in de kleine groep prettig voelen. Hun stevige en/of zingevende kanten ontdekken/ervaren en kunnen blijven deelnemen:

 

B.v. Dissociatie - paniek(aanvallen) - angst -  (extreme) sociale angsten, faalangsten - overprikkeling en bijbehorende klachten door autisme, schizofrenie, voorbije psychose(n). 

Je hebt voor deze groep een indicatie op maat of WLZ indicatie nodig.